۲-۳-۲- پژوهش­های مرتبط با موضوع در خارج از کشور

 

۲-۳-۲-۱- خانواده اصلی

 

۲۰۸ کودک از مراکز پیش­دبستانی در پوسان کره جنوبی و مادرانشان بررسی شدند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط سبک­های دلبستگی کودکان با بهداشت روان مادرانشان با میانجی­گری رضایتمندی زناشویی مادران بود. نتایج مؤید این بود که بین دلبستگی اضطرابی کودکان با بهداشت روان مادرانشان ارتباط منفی با میانجی­گری رضامندی زناشویی برقرار است (چانگ[۹۵]۱ و چوی[۹۶]۲، ۲۰۱۴). نتایج پژوهشی نشان داد که در خانواده­های بهم­آمیخته، حس پایین تبعیض و حس قوی اجتماعی­بودن به رضامندی زندگی مربوط می­ شود (موسکاتو[۹۷]۳ و همکاران، ۲۰۱۴). نتایج پژوهشی با هدف بررسی ارتباط بین افسردگی پس از زایمان با سازگاری زناشویی و ارتباط با خانواده هسته­ای نشان داد که زنانی که با خانواده گسترده ارتباط داشتند نسبت به زنان مرتبط با خانواده هسته­ای افسردگی پس از زایمان کمتری داشتند. از این رو به نظر می­رسد که وضعیت خانواده نقش معنی­داری در پیش ­بینی افسردگی دارد. این پژوهش در پاکستان با بررسی ۵۰ زوجی که ساکن کراچی بودند صورت گرفته است (مناف[۹۸]۴ و سیدیکا[۹۹]۵، ۲۰۱۳). هدف از پژوهشی بررسی خانواده اصلی، الگوی دلبستگی عاشقانه و سازگاری در روابط بود. نتایج نشانگر این بود که ساختار خانواده اصلی، الگوی دلبستگی عاشقانه را پیش ­بینی می­ کند در حالی­که دلبستگی عاشقانه سازگاری زناشویی را پیش ­بینی می­ کند (مورارو[۱۰۰]۶، ترلیوس[۱۰۱]۷، ۲۰۱۲). هرنکول[۱۰۲]۸، لی[۱۰۳]۹، کاسترمن[۱۰۴]۱۰ و هاوکینز[۱۰۵]۱۱ (۲۰۱۲)، تعارض خانواده، مدیریت خانواده و مداخله در خانواده در سنین ۱۵-۱۸ سال، ۱۳-۱۴ سال و ۱۰-۱۲ سال برای پیش ­بینی افسردگی بزرگسالی، اضطراب و مصرف مواد مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه طولی در سال ۱۹۸۵ با ۸۰۸ دانش آموز در ۱۸ ایالت آمریکا شروع شد و بعدا با ۷۴۷ دانش آموز ادامه یافت. نتایج نشان ‌دادند که تعارض خانواده قوی­ترین پیش ­بینی­کننده سلامت روان و مصرف مواد در بزرگسالی است. نتایج پژوهشی با هدف بررسی سازگاری زناشویی با سبک­های دلبستگی بیانگر این بودند که دلبستگی اجتنابی به طور منفی پیش ­بینی­کننده معنی­دار برای سازگاری ازدواج است. در این پژوهش ۲۰۴ زن و مرد ازدواج­کرده به تفکیک ۱۳۴ زن و ۷۰ مرد شرکت داشتند (اوزمن[۱۰۶]۱ و آتیک[۱۰۷]۲، ۲۰۱۰). هدف این پژوهش بررسی نقش خشونت در خانواده اصلی در میزان تمایل مردان به خشونت زناشویی بوده است. نتایج نشان داد که تقریباً ۶۰ درصد مردان مبتلا به خشونت زناشویی، خشونت در خانواده اصلی را گزارش کردند و ۲۰ درصد مردانی که خشونت زناشویی نداشتند خشونت در خانواده اصلی را گزارش کردند (دلسول[۱۰۸]۳ و مارگولین[۱۰۹]۴، ۲۰۰۴). در پژوهشی که ارتباط خانواده اصلی بر نگرش نسبت به ازدواج و آمادگی برای ازدواج با شرکت ۹۷۷ نفر مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان دادند که آمیختگی و مثلث­سازی به بینش و احساس منفی درباره ازدواج منجر می­ شود (لارسون[۱۱۰]۵، بنسون[۱۱۱]۶، ویلسون[۱۱۲]۷ و مدورا[۱۱۳]۸، ۱۹۹۸). نتایج پژوهش باکن[۱۱۴]۹ و رومینگ[۱۱۵]۱۰ (۱۹۸۹) نشان داد که سازگاری و آمیختگی با خانواده به طور معنی­دار با رشد خود ارتباط داشتند.

 

۲-۳-۲-۲- حمایت اجتماعی

 

در مطالعه­ ای حمایت ادراک­ شده خانواده و دوستان با رفتارهای سالمی که با خودتنظیمی دیابت مرتبط هستند مورد بررسی قرار گرفت. ۱۷۴ کوبایی، ۱۲۱ نفر اهل هائیتی و ۱۱۰ نفر که آفریقایی- آمریکایی بودند با مشخصه دیابت نوع دوم در پژوهش شرکت داشتند. نتایج نشان داد که رفتارهای خودتنظیمی دیابت با حمایت اجتماعی ادراک­ شده از خانواده و دوستان مرتبط است؛ و همبستگی مثبت بین آن­ها مشاهده شد (پروسیدانو[۱۱۶]۱۱ و هلر[۱۱۷]۱۲، ۲۰۱۴).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...